Cenas biržā. Dec. 23.05.-27.05.2022. Kvieši: 420€ Auzas: 200€ Rapsis: 830€

Lopbarības graudi

Lopbarība" alt="Wheat image">

Kvieši
Kviešu graudi galvenokārt tiek izmantoti maizes cepšanai. Kā arī liels īpatsvars ir lopu un dzīvnieku barības izgatavošanai. Kviešu graudu piemērotību pārtikas un lopbarības ražošanai raksturo proteīna saturs. Proteīna saturs kviešu graudos var būt robežās no 8 līdz 18 %. To nosaka gan šķirnes ģenētiskās īpašības, gan audzēšanas tehnoloģija, kā arī meteoroloģiskie apstākļi. Maizes cepšanai piemēroti graudi, kuros proteīna saturs ir ap 13 – 14 %, savukārt konditorejas izstrādājumiem: cepumiem, vafelēm vēlamais proteīna daudzums graudos vēlams 8 – 10 % robežās.

Mieži
Mieži ir vieni no svarīgākajiem kultūraugiem ar plašu izmantošanu. No miežu graudiem var iegūt miltus, kurus, atjaucot ar kviešu miltiem, izmanto cepumu, sauso brokastu un dažādu konditorejas izstrādājumu pagatavošanai. No miežu graudiem iegūst putraimus, iesalu, raugu. Taču lielāko miežu graudu daudzumu izmanto lopbarībā. Miežu salmi ir vērtīgāki lopbarībai salīdzinājumā ar rudzu vai kviešu salmiem.

Rapsis
Rapsi pamatā audzē sēklu ieguvei, taču to izmanto arī kā lopbarības zaļmasas un zaļmēslojuma augu. Rapša sēklas satur 40 – 48% eļļas, ko var izmantot gan pārtikas vajadzībām, gan biodīzeļdegvielas un smērvielu pagatavošanā. Rapša sēklas var izmantot augu eļļas, rapša miltu un raušu ieguvei. Rapsis ir augstvērtīgs lopbarības proteīnu avots.

Pupas
Pupas ir ļoti augstražīga kultūra un kuras saimnieciskā nozīme arī ir liela. Pupu sēklas ir pirmšķirīga barība mājlopiem, jo tā satur 22–35% olbaltumvielu. Sagremojamība tāda pati kā zirņiem. Mājdzīvniekiem lopbarības pupu sēklas var izēdināt veselas, sasmalcinātas, izmērcētas ūdenī vai miltu veidā.

Zirņi
Zirņi ir vērtīgs pārtikas augs. Tos izmanto pārtikas uzturā, tāpēc tas ir vērtīgs pārtikas augs. Kā arī lopbarībai, piemēram, mistra sējumos audzējot kopā ar auzām. Zirņi parasti izaug no 15 līdz 250 cm augstumam. Tā auglis ir pāksts, kur atrodas vairākas sēklas. Lapas ir plūksnaini saliktas no četrām līdz astoņām ovālām lapiņām.

Rudzi
Rudziem ir ļoti liela nozīme, jo tie ir galvenā maizes labība. No rudzu graudiem gatavo miltus, ko izmanto maizes cepšanai un daļēji arī lopbarībai. Lopbarībai tiek izmantoti arī malšanas atkritumi un sīkie graudi. Rudzu graudi ir izejmateriāls cietes un spirta rūpniecībā. Rudzu salmus var izmantot lopbarībai, pakaišiem, augsnes mēslošanai, rūpnieciskai pārstrādei un sadzīves priekšmetu gatavošanai.

Auzas
Auzas audzē graudu un zaļās masas ieguvei. Graudus izmanto pārtikā un lopbarības vajadzībām. No auzu graudiem gatavo putraimus, pārslas, miltus, tos izmanto konditorejas ēdienu gatavošanai. Auzu salmi izmantojami lopbarībai labāk nekā rudzu un kviešu salmi.

Tritikāle
Tritikāle mākslīgi veidotais labību augs, kas iegūts, krustojot kviešus ar rudziem. Atsevišķu šķirņu graudi noderīgi arī maizes cepšanai. Tritikāles graudus arī izmanto spirta rūpniecības un lopbarības ražošanā.

Griķi
Griķi ir nozīmīgs putraimaugs. No griķiem iegūst pārstrādes rezultātā putraimus, tajos ir viegli sagremojamas barības vielas. Tie satur 10 – 14% proteīna, kas kvalitātes ziņā neatpaliek no graudu proteīna. Griķu salmi satur daudz kālija, un tos var izmantot pakaišiem vai iestrādāt augsnē kā mēslojumu, bet lopbarībā tie nav izmantojami – var izraisīt dzīvnieku saslimšanu.